Hållbarhet

Hållbarhet

 

2008 tog Systembolaget tillsammans med Norge, Finland, Island och Färöarna, som också säljer alkohol via statligt monopol, ett gemensamt initiativ till att skapa en nordisk plattform och samarbete i frågor som rör CSR (Corporate Social Responsibility).

 

Tillsammans blir det lättare att påverka och så arbetar även vi inom Vingruppen. Dels som grupp men dessutom tillsammans med konkurrerande bolag för att öka hållbarheten i våra arbetssätt inom branschen. På Wineworld och i Vingruppen använder vi oss av Systembolagets riktlinjer för att driva hållbarhetsfrågor vidare med våra producenter och leverantörer.

Genom att ställa krav på producenterna och utveckla en långsiktig CSR-strategi för Vingruppen, kommer vi att kunna utöka hållbarheten på våra varor i framtiden. Detta bearbetas med fokus på miljö, ekonomi och sociala faktorer i hela ledet - från vingården till återvinning av flaskan när den är tom. Det kan omfatta hur druvorna odlas, vad människorna på gården har för arbets- och levnadsförhållanden, hur transporten från vingården till oss i Sverige ser ut, vilken typ av förpackning vinet levereras i eller hur vi kan ge konsumenten information för att kunna göra ett medvetet val.

 

 

Hur kan du som konsument påverka?

 

För att kunna upplysa och inspirera dig som konsument krävs information, så att du kan göra ett medvetet val när du handlar. Genom att göra informationen lättillgänglig och lättförstådd ger vi dig en bättre möjlighet att välja. Alla hållbarhetsaktioner har inte en symbol, som t e x. EKO, Fairtrade eller KRAV och därför kan det ibland vara svårt att förstå vad man egentligen bidrar till och betalar för när man väljer en viss vara.

Som konsument kan du påverka hållbarheten på Systembolagets viner genom att göra medvetna val. Det kan röra sig om att välja en ekologisk eller etisk produkt men även att välja ett vin i lättviktsglas eller PET. Genom att efterfråga ökad hållbarhet i sortimentets produkter påverkar Du hela ledet till oss som importörer och vidare till producenter i andra länder.

Tillsammans gör vi skillnad! 

Ett hållbarhetsarbete blir aldrig färdigt

 

Det finns alltid ytterligare delar att ta tag i, små detaljer att förbättra och nya utmaningar att möta. Vi vill därför att vårt hållbarhetsarbete ska vara ständigt pågående och levande. Kärnan i vårt arbete med att bli ännu hållbarare ligger i dialogen med våra samarbetspartners; vinproducenterna. Med dem kommer vi kontinuerligt följa upp både deras, vårat eget och Systembolagets hållbarhetsarbete. Informationsutbyte är viktigt för vår utveckling, vi behöver hålla oss uppdaterade om nya trender, möjligheter och vad våra samarbetspartners gör. Därför kommer vi lägga en allt större vikt vid hållbarhetsfrågor under de många och återkommande tillfällen då vi träffas.

 

Vi på Wineworld vill också vara en framåtdrivande kraft och uppmuntra våra samarbetspartners till förbättringar i smått och stort. Alla steg räknas; att börja rena och återvinna det vatten som används i vineriet, att källsortera kontorsmaterial, att konvertera hela vinproduktionen till EKO eller att byta till lättviktsflaskor för att minska utsläppen vid transporterna. Vi vill vara aktiva i den ständiga jakten på förbättringar! En viktig del i vårt kommande arbete är att kommunicera vad vi gör till dem som konsumerar våra produkter, Sveriges vindrickare. Vi vill vara tydliga med vad vi gör och hur vi gör det, för att konsumenten ska kunna göra ett tryggt, välinformerat och gott val. Förutom vårt arbete med vinet och våra samarbetspartners vill vi även själva se över våra beteendemönster och bli bättre på att resa miljövänligare, källsortera på kontoret osv. Vi har mycket att arbeta med fram över men ser fram emot att utvecklas inom hållbarhet. Vi vet att det kommer dyka upp svårigheter och hinder längs vägen, men vi ska sträva efter att ligga steget före och alltid övervinna dem.

 

Fair for Life

Från och med 30 mars 2015 kan vi även stolt presentera att Wineworld som första och enda svenska företag är certifierat IMO Fair for Life! Wineworld har ett nära samarbete ihop med IMO Fair for Life-certifierade vinproducenter i Chile och Sydafrika. IMO Fair for Life är en certifiering för rättvis handel som utöver rättvisa arbetsvillkor och handelsavtal även omfattar hela handelskedjan samt krav vad gäller omsorg om miljön, både i och runt vingården. Hela idén bygger på ett hållbart och långsiktigt perspektiv vad gäller såväl vinodlingen som samhället runt omkring vingårdarna och hela handelskedjan, inte bara jordbruket.

 

Genom Fair Trade-premien som Wineworld betalar stöds den sociala utvecklingen i områdena runt om vingårdarna. Precis som för andra liknande certifieringar går en del av förtjänsten direkt till en lokal fond för sociala ändamål. Denna fond förvaltas av en kommitté bestående av representanter från alla intressenter i den lokala värdekedjan som tillsammans bestämmer vad pengarna ska användas till. Exempel på detta kan vara allt från stipendier för studier, inköp av skolmaterial såväl som att anlägga en fotbollsplan eller stötta den lokala hälsovården. Wineworld är även certifierat för import av ekologiskt vin från tredje land och legoproduktion av ekologiskt vin.

DET HÄR GÖR WINEWORLD

 

2011 skrev våra leverantörer på ett dokument utformat av Systembolaget som omfattar leverantörens arbete och ansvar inom CSR (Corporate Social Responsibility).

 

Systembolaget är medlem i den internationella organisationen amfori BSCI (Business Social Compliance Initiative) och deras uppförandekod finns inskriven i inköpsavtalet sedan 2012. Koden baseras på internationella konventioner och avtal om mänskliga rättigheter och arbetsvillkor, och är ett åtagande att bedriva verksamheten på ett etiskt och ansvarsfullt sätt.  De av våra leverantörer som har viner listade på Systembolaget finns sedan 2012 registrerade i databasen.

Vi och våra leverantörer arbetar aktivt för att uppförandekoden ska efterföljas och vi gör löpande uppföljningar där leverantörerna får redovisa hur hållbarhetsarbetet ser ut, samt vad de gjort för att driva på utvecklingen och uppnå förbättringar. 

Även Systembolaget följer upp koden genom revisioner hos producenter.

 

Wineworld har flertalet rättvisemärkta produkter i sortimentet. Många av de producenter som vi samarbetar med arbetar på ett ekologiskt eller biodynamiskt sätt eller bidrar på andra sätt till hållbar produktion men är inte certifierade.