Goder afton

Goder Afton

Goder Aftonglögg är importören Wineworlds eget märke, skapat och tillverkat för att matcha den svenska jultraditionen och med ett ekologiskt tänk från början till slut.

Precis som våra andra egna varumärken, och flera andra viner vi arbetar med, är det här en ekologisk produkt. Wineworld är certifierad som legoproduktion och import av ekologiskt vin och vi arbetar aktivt med att ta fram, utveckla och lansera ekologiska viner.
Samtidigt utvecklar vi vårt hållbarhetsarbete i hela kedjan, från vinproduktionen till lansering av vinerna och även vårt arbete på kontoret.

Glögg är en vindryck med en lång historia, man kan rent av säga att den är sprungen ur vår allra äldsta vintradition, att krydda och söta vinet för att göra det godare. Förr i tiden tog man vad man hade för att smaksätta vinet, vilket kunde vara olika frukter, kryddor och honung eller möjligen socker. I Sverige började man krydda vin på 1500-talet och Gustav Vasa introducerade en vit version av tyskt rhenvin. Första gången man benämner vinet som glödgat, alltså att man har smaksatt det med bränt socker, är 1609.
Själva ordet glögg kommer i bruk först i början av 1800-talet och då liksom tidigare var glöggen främst ansedd som en huskur mot bland annat förkylningar och influensa. Under de sista decennierna av 1880-talet kom glöggen att bli en juldryck och det blev så uppskattat av vi idag dricker nästan all glögg just kring jul.

Våra glöggar