Château la Création

Château la Création ägs och drivs av familjen De Gaye sedan 2012 och hette tidgare Château Tour-Robert.  Sedan dess har man gjort omfattande restaureringsarbeten i vingården. Man har också succesivt utökat andelen cabernet franc i vingården till dagens 61 %, vilket är en ovanlig utveckling sett i Pomerol.

Vingårdarna ligger i den sydöstra delen av Pomerol, inte långt ifrån de mytomspunna slotten Château Petrus och Château Le Pin. Jordmånen karaktäriseras av sandiga grusjordar med stråk av lera ovanpå "Crasse de Fer", den för Pomerol så typiska järnrik leran.

Utöver den 5,5 hektar stora egendomen Château la Création äger familjen De Gaye även Château Grand Corbin Manuel och Château Haut-Cadet i Saint-Emilion samt Château Sainte Barbe inom Bordeaux Supérieur. Detta innebär att de totalt förfogar över drygt 60 hektar på Bordeaux högra strand.