Bodega Colomé

Bodega Colomé

Bodega Amalaya och Colomé har samma ägare och ligger i samma område, Valle Calchaquí i Salta, i norra Argentina på gränsen till Bolivia.

Bodega Colomé grundades 1831 och är den äldsta vingården i Argentina som fortfarande är i bruk. Bodega Colomé ligger i den övre delen av Calchaquí-dalen i Salta. Vineriet ligger på 2300 meters höjd i vingården Finca Colomé. Bodega Colomé har fyra vingårdar belägna mellan 1700 och 3,111 meter över havet, vilket gör att det är de högst belägna vingårdarna både  i Argentina och i världen.

Bodega Colomé och vingårdarna bedrivs genom ägarfamiljen Hess försorg på ett socialt- och miljömässigt hållbart sätt, vilket i kombination med det unika klimatet på hög höjd skapat ett unikt projekt.

I projektets vision ingår både skapandet av unika viner och ett socialt ansvar gentemot människorna i och runt Colomé. Familj Hess har bland annat bidragit till byggandet av ett kulturcentrum och kyrkan, samt till att åstadkomma förbättringar av skolan och husen i samhället.

Bodega Colomé har dessutom på olika sätt kommit att bli källan till sysselsättning och inkomster för de flesta av byns invånare.

Ursprunget

Salta befinner sig på hög höjd, det genererar ett unikt mikroklimat med stora temperaturskillnader mellan dag och natt samt hög UV-strålning, i kombination med mycket varierande jordmåner är faktorer som särskiljer Salta och Calchaquí-dalen från resten av vinregionerna i Argentina och för den delen även i övriga världen.

Detta leder till enastående uttryck och mångfald i vinerna från Bodega Colomé och Bodega Amalaya.

Viner från Bodega Colomé