Hållbarhet

Vi på WineWorld, tillsammans med övriga bolag som tillsammans bildar Vingruppen, är övertygade om att aktivt hållbarhetsarbete är grundläggande för vår affärsverksamhet.

Vår historia är djupt rotad i kärleken till produkten och de nära band vi har till våra producenter och kunder. Därför ligger det i vårt affärsintresse att mot bakgrund av hållbarhetsproblematiken säkra förutsättningarna för vårt klimat, våra producenter, deras samhällen – samt att möta våra kunders efterfrågan och förväntan på hållbara produkter. Vår ambition är att ständigt utveckla vårt hållbarhetsarbete för att förbättra villkoren för människor, klimat och miljö.

Läs vår hållbarhetsrapport här

Hållbar produktion och odling

Schyssta arbetsvillkor och respekt för miljön är några av Vingruppen i Nordens viktigaste prioriteringar. Vi ställer detaljerade krav på våra producenter. Att odling och produktion sker med respekt för naturen och att arbetarna har rätt till rimliga arbetstider och rätt lön. Diskriminering får inte äga rum och arbetarnas hälsa och säkerhet måste respekteras. Alla typer av barnarbete och tvångsarbete är förbjudna.

Mål till 2021: 100% av våra producenter och leverantörer har signerat vår uppförandekod

Hållbar konsumtion

Nu mer än någonsin finns det en efterfrågan för etiska produkter med låg miljöpåverkan. Den ökade efterfrågan ställer ännu högre krav på oss för att säkerställa kvaliteten på våra produkter och lika viktigt att märka dem så att det blir lätt för våra kunder och konsumenter att göra ett medvetet val. Att erbjuda ett lättillgängligt etiskt och miljömässigt hållbart sortiment är vår prioritet och vi arbetar hela tiden för att stärka vårt utbud av viner. Det handlar om miljö, klimat, arbetsvillkor, alkoholfritt och vilka förpackningar vi väljer. Idag är 47% av vårt sortiment certifierat och 75% av våra viner säljs i klimatsmarta förpackningar.

Mål 2021: 70% av vårt sortiment är certifierat

 

Hållbart klimat

Klimatfrågan är central för vår bransch. Alla våra producenter känner av effekterna av klimatförändringar och är liksom vi, engagerade i att göra en skillnad. För vår bransch är det förpackning, transport och odling de stora utmaningarna som kan hanteras genom samarbete, kunskapsbok och nya lösningar. Vi måste tänka utanför flaskan. Det finns goda exempel på samarbete i branschen. Från Porto Protokoll från den svenska Dryckesbranschens Klimatinitiativ. Vårt arbete fokuserar på att minska våra utsläpp oavsett tillväxt. Ersätta transporter och förpackningar med fossilfria och resurseffektiva bränslen och material. Och kompensera för de utsläpp vi inte kan göra något åt. Vi har också tagit ett unikt steg och startade en hållbarhetsfond - Vinfinity ™, som bygger på vår klimatpåverkan. Vi har satt vårt pris på kol och använder "straffavgiften" till att investera i progressiva klimatprojekt i vår värdekedja. För för oss handlar klimatarbete om att göra skillnad tillsammans. Vi arbetar för att minska vårt klimatavtryck steg för steg för att bli en klimatpositiv verksamhet senast 2030.

Mål 2021: 0,29 kg CO2e/liter såld dryck

 

Hållbar arbetsplats

Tillsammans skapar vi en hållbar arbetsmiljö som lockar och tar hand om människor med rätt kompetens. Vi är stolta över vår jämna fördelning av män och kvinnor i ledande positioner och tror att detta är en del av vår framgång.

Mål 2021: Fortsatt jämställd fördelning av män och kvinnor i ledande positioner.

Tillsammans gör vi skillnad!

Hur kan du som konsument påverka?
Som kund hos oss kan du påverka hållbarhetsarbetet genom att göra medvetna val. Det kan röra sig om att välja en ekologisk eller rättvisemärkt produkt, men även att välja ett vin i lättviktsglas eller PET. Genom att efterfråga ökad hållbarhet i sortimentets produkter påverkar du hela ledet från oss som importörer och vidare till producenter och deras underleverantörer. 
Tillsammans gör vi skillnad!

Vi blir aldrig klara
Vårt hållbarhetsarbete utvecklas ständigt. Informationsutbyte är viktigt för vår utveckling, vi behöver hålla oss uppdaterade om nya trender, möjligheter och vad våra samarbetspartners gör. Vi på Vingruppen vill också vara en framåtdrivande kraft och uppmuntra våra samarbetspartners till förbättringar i smått och stort. Vi vill vara aktiva i den ständiga jakten på förbättringar för människor, klimat och miljö.

 

Fair for Life

Från och med 30 mars 2015 kan vi även stolt presentera att WineWorld som första svenska företag är certifierat Fair for Life! WineWorld har ett nära samarbete ihop med Fair for Life-certifierade vinproducenter i Chile och Sydafrika. Fair for Life är en certifiering för rättvis handel som utöver rättvisa arbetsvillkor och handelsavtal även omfattar hela handelskedjan samt krav vad gäller omsorg om miljön, både i och runt vingården. Hela idén bygger på ett hållbart och långsiktigt perspektiv vad gäller såväl vinodlingen som samhället runt omkring vingårdarna och hela handelskedjan, inte bara jordbruket.

 

Genom Fair Trade-premien som WineWorld betalar stöds den sociala utvecklingen i områdena runt om vingårdarna. Precis som för andra liknande certifieringar går en del av förtjänsten direkt till en lokal fond för sociala ändamål. Denna fond förvaltas av en kommitté bestående av representanter från alla intressenter i den lokala värdekedjan som tillsammans bestämmer vad pengarna ska användas till. Exempel på detta kan vara allt från stipendier för studier, inköp av skolmaterial såväl som att anlägga en fotbollsplan eller stötta den lokala hälsovården. Wineworld är även certifierat för import av ekologiskt vin från tredje land och legoproduktion av ekologiskt vin.